Vračilo blaga

 1.  ODSTOP OD POGODBE s pisnim sporočilom
  Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe oziroma naročila, kar mora pisno v roku petnajstih dni sporočiti Zavodu Coknpok na e-naslov andreja@coknpok.si. Petnajstdnevni rok za odstop od pogodbe začne teči naslednji dan po dnevu prejetja/dostave naročenega blaga. V elektronskem sporočilu o odstopu od pogodbe mora kupec nedvoumno navesti odločitev, da od pogodbe odstopa (z imenom in priimkom ter datumom oddanega naročila).
 2. VRAČILO BLAGA
  Če je kupec blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora prejeto blago brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v 15. dneh vrniti zavodu po pisno oddanem sporočilu iz točke 1. Vračilo prejetih plačil/kupnine, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave), bo Zavod Coknpok opravil nemudoma oziroma najpozneje v 15 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec. Stroške vračila blaga krije kupec. Za vrnjene izdelke ne sprejemamo pošiljk s plačilom poštnine po povzetju.
  Blago, ki ga kupec želi vrniti, mora obvezno vsebovati kopijo originalnega računa in obvestilo iz 1. točke. Blago s kopijo računa in obvestilom najkasneje v 15. dneh po pisno oddanem sporočilu pošlje na Zavod Coknpok .
  Naslov za vračilo po pošti:
  Zavod Coknpok
  Hrovača 62
  1310 Ribnica
  Ob vračilu morajo biti izdelki nerabljeni, nepoškodovani, količinsko nespremenjeni in v originalni embalaži (knjiga ne sme biti odvita iz originalnega plastičnega ovoja).
 3. REKLAMACIJE pošiljke
  Zavod Coknpok odgovarja za stvarne napake (opredeljene stvarne napake v zadnjem odstavku) kupljenih izdelkov v spletni trgovini Zavoda Coknpok. Kupec sporoči reklamacijo na elektronski naslov andreja@coknpok.si. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Prav tako mora kupec priložiti kopijo originalnega računa reklamiranemu blagu. Kupec blago s kopijo računa in obrazcem najkasneje v 15. dneh po pisno oddanem sporočilu pošlje na Zavod Coknpok. Zavod Coknpok bo najkasneje v osmih delovnih dneh po pisnem sporočilu kupca potrdil prejem reklamacije in podal pisni odgovor na rešitev reklamacijskega zahtevka. O reklamaciji zaradi stvarne napake nas lahko kupec obvesti v roku dveh mesecev od dneva, ko je napako odkril.

Opredelitev stvarne napake:

 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.