Okolje

Ohranimo naše naravno okolje in spoštujmo vsa bitja, ki bogatijo naš planet. Varujmo naše gozdove, reke in morja in z maniro izkoriščajmo naravna bogastva, da bomo še dolgo uživali v lepotah našega planeta.