OBEDI TER OBREDI – OTO

Podukrep 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Obedi ter obredi – OTO (LAS PPD)

Projektni partnerji: Zavod Coknpok (vodilni partner), JZ Rokodelski center Ribnica (partner 1), Riko Invest d.o.o., podružnica Škrabčeva domačija (partner 2)

Trajanje projekta: 4.3.2021 – 31.8 2022

Vrednost projekta:  Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP (85 %). Celotna vrednost projekta: 85.845,73 EUR. Višina sofinanciranja iz EKSRP: 57.391,37 EUR.

Cilji projekta:

V projektu bomo tradicionalne jedi preoblikovali tako, da bodo prilagojene novim okusom uporabnikov, ter jih oblikovali v nov turistični produkt imenovan »Okusi suhorobarske dežele«. Meniji bodo poimenovani po letnih časih in sestavljeni iz lokalno pridelanih sestavin značilnih za
tisti čas.
Eden od ciljev je povezati gostince in pridelovalce, ter tako zagotoviti krajše dobavne verige, lokalno pridelano hrano in ohranjanje avtohtonih poljščin.
Z mladimi bomo sestavili meni za šolsko malico in kosilo in jih tako podučili o naših tradicionalnih poljščinah in prehranjevalnih navadah.
Oblikovali bomo nov turistični produkt, sestavljen iz tradicionalnega posodja ali suhe robe na način, da bo povezan z receptom iz menija.
V brošuri bomo predstavili vse 4 menije v povezavi s tradicionalnimi obredi, jo obogatili s slikovnim gradivom ter dodali idejo za šolsko malico in kosilo.

Izsledke projekta bomo promovirali na kulinaričnih delavnicah, kjer bomo širili znanje in izkušnje ter predstavili način, kako tradicionalno jed oblikovati v sodobno kulinarično mojstrovino.
Projekt sovpada z dejstvom, da Slovenija v letu 2021 postaja Evropska gastronomska regija.

Opis projekta: V projektu bomo raziskali lokalno kulinarično dediščino, obrede, povezane s hrano in prehranjevanjem ter diagnosticirali ponudnike lokalnih pridelkov. Na podlagi tega bomo
razvili ribniški meni v 4 letnih časih (pomladna, poletna, jesenska in zimska varianta) ter jih povezali z obredi, značilnimi za določeno obdobje.
Izvedli bomo štiri kulinarične delavnice, preko katerih bomo promovirali menije ter lokalne surovine. Delavnice bodo namenjene starejšim, ženskam, podjetnikom (predvsem iz gostinstva in turizma), lokalnim pridelovalcem in mladim, ki želijo ozavestiti pomen lokalne hrane.
Izsledke raziskave bomo znotraj občin LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe promovirali ter spodbujali v vseh možnih rabah. Prav tako bomo delovali povezovalno, saj bomo povezali gostinski, turistični in kmetijski sektor (poudarek na lokalnih surovinah) v rabi menijev za izboljšanje gostinske in turistične ponudbe.
Za potrebe šolske malice in kosila bomo oblikovali lokalno obarvan jedilnik in s tem mlade osvestili o nujnosti ohranjanja tradicije in okusov, ki izhajajo iz naše doline.
Celotni projekt bo povzet v brošuri, kjer bodo natančno opisani meniji, običaji in značilne ribniške poljščine.
V projektu bo nastal nov turistični produkt, ki bo sestavljen iz tradicionalnega posodja in suhe robe ter povezan z enim od receptov iz menijev.
Projekt bo zapolnil vrzel na področju kulturne in kulinarične dediščine; izhaja iz predpostavke, da smo lahko resnično izvirni le, če se naslonimo na lastno izvornost. Ob tem pa beležimo mnoge multiplikativne učinke, ki jih vnašamo v regijo tudi v obliki nadaljnjih spodbud za razvoj.

Pričakovani rezultati operacije:
– Oblikovanje štirih menijev, za vsak letni čas edinstvenega, ki bodo temeljili na izsledkih raziskave kulinarične dediščine, a oblikovani za okus sodobnega človeka.
– Menije povezati z lokalnimi obredi, značilnimi za tisti čas.
– Z mladimi ustvariti njim prijazen meni za šolsko malico in kosilo, ki bo temeljil na tradicionalnih sestavinah in lokalno pridelani hrani.
– Vse to zbrati in zapisati v brošuri, ki bo slikovno bogata in atraktivnega videza.
– Z aktivnostmi promovirati rabo lokalnih sestavin in sodelovanje med ponudniki gostinskih, turističnih in kmetijskih subjektov.
– Vključiti v projekt ranljive skupine, ki bodo na eni strani sodelovale kot zakladnica znanja in prenosa tradicije na mlajšo generacijo in na drugi strani kot tisti, ki bodo pridobivali nova znanja in izkušnje za razvoj osebnosti, nove spretnosti in nabor možnih potencialov za nadaljnjo zaposlitev.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
Povezava na spletno stran PRP 2014–2020: www.program-podezelja.si/

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.